Notater


Match 1 til 50 fra 56

      1 2 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 50 års forretningsjubilæum i Cykelbrancen 20 feb. 1957 Rolsted, Cykelhandler Niels Peter (I39)
 
2 Amtsskriver i Kalundborg. Godske, Amtsskriver Albert (I1226)
 
3 Arkelimester Københavns slot. Rolluf var gift, men navnet kendes ikke. En søn kan være Borchard Rollufsen og et barnebarn Jacob Borchardsen, præst i Alsted. Deventer, Arkelimester Rolluf van (I1249)
 
4 Biskop over Ribe stift Borchardsen, Biskop Hans (I1241)
 
5 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Schougaard, Bager Bo (I1736)
 
6 Boede i 1913 på Carlsbergvej 88 D, 1 Rolsted, Maskinsnedker Viktor Marius (I14)
 
7 Boede i Baggesensgade 2, st, th fra 1. nov. 1921 Rolsted, Skorstensfejermester Carl Alfred (I344)
 
8 Boelsmand i Kjedelskov, Valsølille sogn Rolsted, Boelsmand Henrik (I316)
 
9 Christian var præst i Vedersø fra 1963 til sin død i 1991. Overgaard, Præst Christian Carl Andreas (I1984)
 
10 Constance's mor, Amborg, var halvsøster til Kirsten Gartner, der var gift med Christoper Ludvig Poppe, som var forvalter på Holla Jernværk indtil 1815 hvor Carl Frederik Hermann Rolsted tiltrådte og var forvalter til 1847. Bomhoff, Constance Laurine (I334)
 
11 Den eneste kvindelige gren som repræsenteres af Charlotte, var ikke med i de to første slægtsbøger, men udgør i denne bog en meget stor del. Rolsted, Charlotte Christine Amalie (I320)
 
12 Døde i barnefødselsnød. Thygesdatter, Maren (I1219)
 
13 Døde i barselssengen i Nyrup Christensen, Maren (I59)
 
14 Efter mandens død kom hun til Holsteinsborg og blev husholder i Holsteinborg ved Hollænderiet Pilen, Husholder Margrethe (I1239)
 
15 Fik den 29 dec. 1905 navnebevis på navnet Mads Christian Brosbøl Brosbøl, Mads Christian (I2035)
 
16 Fik den 5 december 1905 navnebevis på Anton Brosbøl Brosbøl, Anthon (I2071)
 
17 Forvalter på Gotland, senere rådmand i København. Brod, Rådmand i København Jørgen Hansen (I1243)
 
18 Forvalter ved Graaten Magazin under Holden Jernværk i Norge.
Død som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850. 
Rolsted, Forvalter Albrecht (I79)
 
19 Forvalter ved Holden (Holla) Jernværk i Telemarken i Norge 1815-1847.
Omtales rosende flere gange i breve fra ejeren af Jernværket, Baron Eggert Løvenskjold, kaldet Agga, bror til Baron Hermann Løvenskjold på Løvenborg i Danmark, hvor Carls' far Niels var skovfoged.
Den 18 nov.1817 skriver Agga til sin bror "Du undre dig måske over at jeg tør være fra min ejendom i 8 af 9 måneder, Jo nu kan jeg, da jeg i den unge Rolsted har et dueligt, nidkært menneske, på hvem jeg med tryghed kan stole".
Da han kommer hjem igen skiver han den 15 maj 1819 til sin bror, "Jeg er vel fornøjet med Rolsteds Administration". Senere da Agga i 1828 er rejst fra Jernværket hjem til Danmark, får Carl Frederik fuldmagt til at foretage det fornødne, for at rede hvad der var muligt at rede til Baronen, af værkets værdier, og afslutte sagen.
Carl Frederik bliver den første Talsmand for Holla, og senere Lensmand i Holla. 
Rolsted, Lensmand Carl Frederik Hermann (I309)
 
20 Fra 1662 ridefoged for Viffert Seefeld til Refsnæs Christensen, Michel (I1813)
 
21 Fæstegårdmand under Ronninge Søgård Rasmussen, Gårdfæster Anders (I1218)
 
22 Fødested angivet til at være Vesterbrogaard. Nielsen, Marie Semine (I1982)
 
23 Gårdejer på slægtsgården i Nyrup i Ugerløse, han har formodentlig overtaget gården i fæste efter sin far og har købt den i 1872 ifølge et et skøde som er underskrevet af baron Løvenskjold den 21 december 1872 og af Hans Peter Rolsted den 30 december 1872.
Rolsted, Gårdejer Hans Peter (I58)
 
24 Gårdfæster på slægtsgården i Nyrup, hvor han havde sin far, Niels, boende fra 1836 til han døde i 1847, også hans søster Karen Sophie (der var invalid) boede hos ham, til hun døde i 1874. Rolsted, Gårdmand Rasmus (I35)
 
25 Hans benævnes ved FT. 1834, 1840, 1845 og 1850 som garner ved Løvenborg.
Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.
Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Iflg. FT. Sorø 1870 boede Hans og Cathrine hos sønnen Michael Herman i 1870 
Rolsted, Skovrider Hans Christian (I353)
 
26 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Poulsen, Postbud Ove (I1724)
 
27 Henrik kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte. I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R., han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt øver sig". I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror han kommer til at skyde godt....." Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan blive en duelig jæger af ham". I december lyder det, "........,skønt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et 1/2 år hos en jæger. Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt i hoften af et vådeskud, affyret af Henrik. Henrik kommer hjem til Danmark i 1920, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han først bliver skytte, siden Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz fra 1829-72. Rolsted, Skovrider Henrik Wilhelm (I57)
 
28 I kirkebogen er navne anført som Edith Linnæa Kristina Salomonsen.
Boede den 1.5.1923 i Viborggade 5, 1 som enke. 
Salomonsen, Edith Linea Cathrine (I15)
 
29 I politietes registerblade angives den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant.
Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner. 
Rolsted, Snedker Rasmus (I339)
 
30 I snedkerlære hos Snedker Lars Jørgensen. FT-1880 Holbæk Rolsted, Snedker og Tømrer Hans Christian (I323)
 
31 Iflg. kirkeministeriets tilladelse af 26/4-1960 slettes Christoffersen fra familienavnet.
Kristian overtog Hyldgården efter sin fars død i 1920.
Kristian har været i sognerådet i en række perioder og siddet i bestyrelsen for det lokale mejeri, og har været dets formand. Kristian var stærkt interesseret i hjemstavnsarbejdet og har været med til at starte både Himmerlandsforeningen i Skørping og Hjemstavns- og spillemandsmuseet i Rebild. 
Hyldgård, Kristian (I28)
 
32 Indkaldt til Danmark 1672 som Diakon ved reformert kirke i København.
Menighedsældste fra 1687. 
Schepsel, Diakon Abraham van (I1234)
 
33 Jacobine og Peter adopterede Krista Neergaard Sørensen Hermansen, Jacobine Nielsine (I2167)
 
34 Karen Sophie blev i en alder af to år, i løbet af en nat, lam i ben og den ene hånd. Hun boede hos og forsørgedes af sin far Niels Rolsted, indtil hans død, hvorefter hun boede hos sin yngre bror Rasmus, til han døde i 1873, hvorefter hun selv døde i 1874.. Rolsted, Karen Sophie (I342)
 
35 Krista blev adopteret af Jakobine (Bine) og Peter Olesen. Neergaard, Krista (I2176)
 
36 Kræmmer i Kalundborg, senere i Køge. Rådmand i Køge 1661 - 1681. Borthig, Købmand Jacob (I1232)
 
37 Købmand, senere Rådmand i København. Wibe, Rådmand Christen Christensen (I1245)
 
38 Lars Svensson Knudsen er kommet til Danmark fra Sverige hvor han blev født omkr. 1841. Han træffes første gang da han flytter til Hørby fra nabosognet Hobro, her kommer han i smedelærer hos Anders Madsen Sam, han var da 18 år.
Året efter tog han til Astrup for at blive tjenestekarl på Villestrup, og to år senere kom han til Skibsted, hvor han var smed. Det sidste man ved om ham er, at han blev udlagt som barnefader til Mette Marie Christiansdatters barn Ole. En mundlig overlevering siger, at han skulle være udvandret til Amerika, da han opdagede, at han havde gjort Mette Marie gravid, men mon ikke der er større sandsynlighed for, at han rejste hjem til sverige. 
Knudsen, Lars Svensson (I1859)
 
39 Lise døde ved en trafikulykke Andersen, Lise Schougaard (I1729)
 
40 Lærer i Lerchenborg v. Kalundborg Rolsted, Skolelærer Frederik (I107)
 
41 Marianne føder en dødfødt dreng 26 marts 1869, begr. 29 marts, og igen den 2 april 1873 bliver en dødfødt dreng født og begravet den 10 april. Den 14 december 1878 bliver endnu en dødfødt dreng født og begravet 21 december. Jacobsen, Mariane (I1828)
 
42 Navnebevis i 1906 til Peter Hansen Steenfeldt Lybech Hansen, Peter (I1985)
 
43 Niels Marius Petersen køber navnet Neergaar en gang omkring 1900. Han emigrerer til USA. Petersen, Niels Marinus (I2169)
 
44 Niels og Inger fik fler børn der døde som små. Mortensen, Niels (I1835)
 
45 Niels tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.
Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.
Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næstyngste søn Henrik Wilhelm havde en tid været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne. 
Rolsted, Skovrider Niels (I1)
 
46 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Richardt (I349)
 
47 Ridefoged på Erikstrup, senere på Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Kalundborg. Borthig, Amtsskriver Jacob (I1230)
 
48 Skytte ved Løvenborg Fischer, Skytte Georg Gotfred (I1212)
 
49 Smed og handelsmand i Assentorp, Stenmagle sogn. Jensen, Smed Frederik Vilhelm (I322)
 
50 Snedker i Højmandshuset ved Fledskov. Rolsted, Snedker Eggert Christopher (I13)
 

      1 2 Næste»